StoryEditorOCM
ObalaLITO IDE...

Dalmatinsko turističko središte odlučilo o broju ležaljki i suncobrana na plažama, zna se i tko će na njima uvoditi red

11. veljače 2024. - 21:11

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Makarske u sljedećih pet godina, točnije od 2024. do 2028. godine, od ove godine usvaja Gradsko vijeće, što je i učinjeno, a prijašnjih godina je odluku donosio gradonačelnik.

Novina je i da više nema Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja, već se objavljuje javni natječaj, a dozvole koje su se prije nazivale koncesijskim odobrenjima, daju se na rok od dvije godine.

Red na pomorskom dobru koje je pod ingerencijom Grada Makarske, uvodit će komunalno prometni redari koji moraju proći edukacije i položiti ispite kako bi postali i pomorski redari, ali se čeka rješenje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, dok je Plan dobio usmenu suglasnost županijskog Odjela za turizam, pomorstvo i promet nakon čega slijedi pisana suglasnost.

Koncesijsko odobrenje

Do stupanja na snagu uredbe kojom se propisuju vrste djelatnosti i visina minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru, primjenjivat će se odredbe Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru.

U sljedećih pet godina, uključujući i ovo ljeto, na plažama od poluotoka Sveti Petar do Blaca, nalazit će se 150 ležaljki i suncobrana, šest aqua parkova te skuteri i sredstva za vuču.

Na poluotoku Sveti Petar predviđeno je davanje dozvola za po 20 ležaljki i suncobrana, dozvola za štekat od 700 kvadrata za klub Makarana daje se na rok od dvije godine, na glavnoj gradskoj plaži nalazit će se tri aqua parka i još tri od hotela Dalmacija do Aminessa, a na plaži Cvitačka daju se dozvole za po 75 ležaljki i suncobrana te na plaži Blace po 55 ležaljki.

Kod obavljanja djelatnosti iznajmljivanja ležaljki i suncobrana, ovlaštenik dozvole mora koristiti plažne rekvizite koji su unificirani, bez reklamnog sadržaja, kvalitetni, u ispravnom stanju, primjerenog izgleda te ne smiju ugrožavati njihove korisnike, kao ni ostale korisnike plaže.

image
Ivo Ravlić/Cropix

Suncobrani moraju biti jednobojni, bez isticanja natpisa sponzora i reklama. Postavljeni rekviziti ne smiju ometati korištenje plaže kao općeg dobra te se raspoređuju po plaži na način da se rekviziti jednog ovlaštenika dozvole na pomorskom dobru podjele na dvije grupe rekvizita, između kojih mora ostati koridor za nesmetani pristup svim korisnicima plaže u duljini ležaljke, a svaka grupa rekvizita može sadržavati po dva reda ležaljki s ostavljenim koridorom za nesmetani pristup i boravak uz more svim korisnicima plaže između samih redova u duljini ležaljke te za prolaz između svake ležaljke u širini ležaljke.

image
Ivo Ravlić/Cropix

Ležaljke moraju biti udaljene od dva do četiri metra od mora, dok ležaljke jednog ovlaštenika dozvole moraju biti udaljene najmanje 10 metara od ležaljki drugog. Ležaljke i ostala oprema moraju biti složeni na jednom mjestu te se tek na zahtjev korisnika mogu postaviti na za to predviđeno mjesto na plaži.

Za održavanja i dohranjivanja plaža na pomorskom dobru, do 2028. godine planirano je ulaganje od 607.500 eura, a plaže se dohranjuju samo prirodnim šljunkom tako da se ne mijenja prosječna godišnja pozicija obalne crte niti izgled plaže niti njezine karakteristike.

Sredstva za aktivnosti redovitog upravljanja pomorskim dobrom su od naknada za koncesije, posebnu upotrebu, dozvole na pomorskom dobru, proračuna Grada, Županije Splitsko-dalmatinske te iz državnog proračuna kao i sredstva od novčanih kazni naplaćenih za prekršaje propisane Odlukom o redu na pomorskom dobru.

Tako je Grad Makarska za čišćenje obale, mora i podmorja na području plaže Nugal i gradske luke, planirao potrošiti 20 tisuća eura, najam ekoloških kemijskih WC kabina na predjelu Sveti Petar i Ramova koštat će 30 tisuća, sadnja i održavanje zelenila 15 tisuća, a postavljanja zaštitnih brana za kupače na uređenim plažama Cvitačka, Blace i Osejava 32.500 eura.

Spremnici za otpad

Postavljanja spremnika za odvojeno prikupljanje otpada koštat će 10 tisuća eura, za dohranjivanje plaža šljunkom na Cvitački, Blacama i Osejavi planira se utrošiti 350 tisuća, a za povlačenje i vraćanje žala na istim ovim plažama, potrošit će se 150 tisuća eura.

Nadalje, prema planu gradnje na pomorskom dobru od ove do 2028. godine planirana je gradnja ‘‘teška‘‘ 2.230.000 eura pa će tako održavanje šetnica u cilju osiguranja pristupa moru i uz more, koštati 100 tisuća eura, a već godinama planirana izgradnja šetnice od hotela Amines Khalani Beach do potoka u Krvavici 1,600.000 eura.

Za izgradnju komunalne infrastrukture na plaži Osejava, a u što spadaju sunčališta, toaleti, tuševi, kabine za presvlačenje u sklopu projekta ‘‘Burolina‘‘, Grad planira utrošiti 500 tisuća eura.

Uklanjanje nezakonitih nasipa koštat će 10 tisuća eura, a molova, gatova, sunčališta, istezališta, lukobrana, riva i drugih građevina kao i građevina u lukama 20 tisuća eura.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
01. ožujak 2024 23:47