StoryEditor
ŠibenikGlava Šotobraco

Ma di si ingleška krajice, makar sidila u Kninu! E da se naša Josipa Rimac barem na nju ugledala...

Piše Branimir Periša
14. svibnja 2022. - 17:03

U Vrbniku kod Knina otvoren je novi vjetropark. Zove se Ljubač i naravski da je ekipa u betulici Dobre Parone sve to pobrkala sa otprija otvorenin parkon vjetrenjača Krš Pađene i cilu stvar jopeta ukrivo povezala sa Josipon Rimac, posrnulon bivšon kninskon krajicon optuženon da je trgovala utjecajon, naročito u vezi s elektranon u Pađenaman.

- A bože moj, kako je samo lipo mogla živiti! - uzdanila je duboko Dobra Parona. Kako ingleška krajica ima utjecaja cili svoj dugi život!? Da se na nju ugledala, šta bi našoj Jopi falilo? - rekla je poslužujući svoje najdraže goste.

- Sve je oto za očekivati kada imaš puno kuća ka i Josipa - mudro je zaključija El Tigre. Onda ti triba puno energije, za svako slime barenko po jedan vjetropark - znalački je izračuna, da bi na kraju zaključija kako ne triba derati staru kozu.

- Koga više briga za nježinu trgovinu utjecajon i za to šta Mađarska nema mora?

Mađarska bez mora

Dobroj Paroni na to je kurtelina ispala iz ruke. Da koga briga šta oti nemaju mora? Nikog drugog nego glavnoga, Orbana, mađarskoga glavara - obisila je usta u čudu šta je El Tigre u stanju izvaliti.

Pa Orban bi ovoga trena zajašija na Rijeku i nježine lučke terminale da mu nafta dolazi tankeriman, a kako će, kada je Rijeka Mađariman oduzeta, kako se požalija Uršuli? - izbečila se u njega.

- E, sada ti triba trgovina utjecajon, ali ne za svoj đep, nego za zemju i domovinu. Za nacjonalni interes, a ne ka naši poglavari, kojiman je najvažnije šta nas je Mađarska među prviman priznala 1992., a na takve provokacije jedva trznu livon nogon! - uzjogunija se Bili Smo Uskoro, opisujući kako te prvo priznaju, a poslin bi te rizali na fete, ka palamidu. To šta njiov MOL drži cili naš promet nafton i šta je gorivo u Mađarskoj tri kune jeftinije Orbanu nije dosta!?

- Ma di si ingleška krajice, makar sidila u Kninu!? - zavapila je na to dobra i poštena gazdarica, a na to jon je El Tigre reka da za razliku od naših novovikih krajica i kraljeva, Eližabeta ima pinku za se, al' vaik jon je Ingleška na prvomen mistu.

- Ajmo, ostav' te se toga, vrime je za piće! - odbrusija jon je El Tigre. A ona je jedva dočekala naruđbu, najviše zato da in se pofali kako je u ponudu unila nešto šta od nje niko nije očekiva.

Ne plaća iskaznica struju

Osin dvi vrste domaćih piva kakve gura cili život, a za druge nije tila ni čuti, nabavila je i nike od onih šta se zovu kraft, oli zanatske i meštarske, čista priroda. Jedino nije tila uzesti onu meksičku Coronu šta se pije sa limunon, ime i virus jon se zameja, a ionako je pivska konfekcija.

- Koju bi vi pivu? - uštapila se za šankon i progovorila velevažno, trepčući okicaman.

- Da koju? Besplatnu, naravno, na ovu inflaciju. Osin toga i ja san rvaski kralj, barenko za sebe!

- E, taj film nećete gledati! - rekla je ona ozbiljno. Jerbo, ovo je sada moje radno vrime, u kojen zarađujen. Nema mukti, a izvan toga jopeta trgujen, al' sa utjecajen! - razvezla je Dobra Parona. Drugin ričiman, dodala je, ako vas konobar zanemari na nekon drugon mistu, ja ću posegniti za svojin ugledon i poznanstviman unutar ceha i toplo mu priporučiti neka vas posluži kako spada. Uz određenu naknadu, naravski! - objasnila je noseći mu najgreziju pivu sa lagera. Još mu je priklopila da je prošlo vrime kada je na iskaznicu zna se koje stranke moga dobiti mukti piće.

- Molin, molin, dočin je završilo oto romantično razdoblje, ja san izaša iz stranke. Barenko meni, iskaznica nikako nije palila za račune od struje...

24. lipanj 2022 18:41