StoryEditor
ŠibenikGlava šotobraco

Omikrona sasvim sigurno nema u Šibeniku: simptomi su ka da vas je prigazija vlak, a kod nas vlaka nema ni za lik...

Piše Branimir Periša
11. prosinca 2021. - 11:40

Dobra Parona svečano je objavila svojin najdražin gostiman da omikrona sasvim sigurno nema u Šibeniku. Ko drugačije kaže, otaj kleveće i laže, rekla je i objasnila El Tigreu i Bili Smo Uskoro o čemu je tute rič.

Oćutila je naime, nike čudne simptome, oli je barenko infišala, ko će znati!? Epidemijolog doktor Bernard Kajić reka je niki dan na televiziji da kada čeljade ima otaj omikron, koji ona vaik brka sa mikrosofton – biće zbog virusa u svomen kompjuteru – onda se ćuti ka da ga je vlak prigazija. Baš tako, dobro ga je razumila, iako čovik govori kroz masku. I svaka mu čast šta vlastitin primjeron pokazuje kako bi se svi tribali ponašati, zatrepćala je okicaman blaženo zacakljenin samo na spomen uvaženoga dr. Kajića.

– I tako san ja ošla na žejeznički kolodvor, da ne rečen štaciju jutros prija posla. Međutin, vlaka ni za lik! Pa ako vlaka nema, kako će me onda prigaziti i kako ću uopće razviti simptome!? – reda in Dobra Parona argumente u prilog nepostojanja omikrona.

Kraća šutnja

– Zanimljivo, zanimljivo, iako vrlo očekivano da u nas vlaka nema pa nema već dugi niz godina! - klima glavon El Tigre. odobravajući. Autobus nigdi ne spominjete? – reka je i zapiljija jon se u facu. Jerbo, nastavija je, vaša simpatija, doktor Kajić je istina, reka da su simptomi ka da je čovika ol' ženu prigazila ferata, ali je tišin glason nakon kratke stanke doda: "Ili autobus".

– Pa zato pitan… – napomenija je El Tigre i natega obilati gucalj pive.

– A ko će više znati s oton koronon di je i šta je!? – slegnija je rameniman B.S. Uskoro. To je ka i sa državnin službaman: jedan soj ode u penziju, pa se odma zaposlu dva nova…

– Ako se misli na autobus koji Rvaske žejeznice uvode da in minja feratu koja ostane u kvaru oli je štokod pošlo po zlu sa prugon, onda na kolodvoru nije bilo ni busa! – odgovorila je i nastavila se baviti svojin poslon.

– Ako je tako, nema ni otoga omikrona, ka amen! – zaključila su nji' dvojica sa sigurnošću epidemijologa i kucnila se u to ime.

– Zanimljivo je da smo mi u Rvaskoj, namisto prometne raznolikosti, odabrali biološku raznolikost! - primjetija je El Tigre nakon kraće šutnje šta je obavila Paroninu betulicu.

Divja prasad

– To oće reći – dopunija ga je B.S. Uskoro pogledavajući na Dobru Paronu, da je veća vjerojatnost da vas na žejezničkome kolodvoru prigazi krupni vepar nego ferata oli bus! Ol' ne vidite da divja prasad šeće Zagrebon, čaglji zavijaju na rubu gradova, a medo bere jagode po vrtlima di mu pane na pamet.!? S druge strane, rvaske žejeznice, odnosno HŽ Cargo, prodaju vagune u staro žejezo jerbo ih je satrala konkurencija na tržištu, makar su progucali miljarde iz proračuna.

– Zvuči mi logično, oto sa divljin prascon, rekla je ona oprezno. A kako ću biti sigurna koji je simptom ako me prigazi vepar!? Šta ako je svinjska gripa?

 E sad'… - počeša se po glavi El Tigre. I odma se snaša da će jon na oto pitanje lakše odgovoriti ako in na račun kuće dade buster dozu.

– Daklen, pivu i travaricu!

24. lipanj 2022 18:42